หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

 


นายวริภัทร เข็มทอง
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง)
ปลัดเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

โทร. 02-4537136-7 ต่อ 132

 


- ว่าง -
รองปลัดเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า


นางกนกพัฒน์  เขียนทอง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 02-4537136-7 ต่อ 132น.ส.วาณี  แก้วคำสอน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 02-4537136-7 ต่อ 114


น.ส.ปราณี  สุทธิมาลย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 02-4537136-7 ต่อ 122- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 02-4537136-7 ต่อ 152


นายกิตติชัย  ชวกานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 02-4537136-7 ต่อ 142


น.ส.ธนานันท์  กรวยทรัพย์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. 02-4537136-7 ต่อ 162


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 02-4537136-7 ต่อ 172 

alt 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

E-mail
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

saraban@laemfhapa.go.th
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

 

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
เลขที่ 999 หมู่ 5  ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ : 02-4537136-37 
E-mail : saraban@laemfhapa.go.th

นายกเทศมนตรี : 02-453-7136-7 ต่อ102
สำนักปลัด :
02-453-7136-7 ต่อ 111,115
กองคลัง : 02-453-7136-7 ต่อ 121,123
กองช่าง : 02-453-7136-7 ต่อ 141,145
กองยุทธศาสตร์ฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 161,163
กองการศึกษา : 02-453-7136-7 ต่อ 151
กองสวัสดิการสังคม : 02-453-7136-7 ต่อ 171,173
กองสาธารณสุขฯ : 02-453-7136-7 ต่อ 131,133 


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2563 - 2567 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.